Onze werkwijze

RevoData ondersteunt jou. Bij het ontwikkelen van jouw data strategie, het bouwen van jouw data platform en het trainen van jouw mensen.

Problemen oplossen en
voortdurend verbeteren

Onze systematisch aanpak komt het best tot zijn recht wanneer wij samenwerken in één team. Samen zetten we de juiste Data & AI-oplossingen neer met als doel jullie team op te leiden en in staat te stellen het daarna zelf verder door te ontwikkelen.

Wij blijven natuurlijk op de achtergrond ondersteunen.
Je staat er niet alleen voor.

Ideation
Samen filosoferen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.
 • Het opstellen van hypotheses en wat je verwacht aan te treffen in de data.
 • Bestaat deze data al of moet het gemaakt worden?
 • Het definiëren van acties die genomen worden op basis van de verkregen inzichten.
 • Het vaststellen van de waarde; ook wel de business case.
Service: Value Assessment
Operate
De onderliggende infrastructuur en operationele controles hoeven niet te worden gebouwd en onderhouden – dit doen wij voor jou:
 • Minder operationele overhead
 • Betere schaalbaarheid
 • Kostenbesparingen
 • Grotere flexibiliteit
 • Betere beveiliging
Service: Managed Data Platform
1. Ontwerp
Het opstellen van een ontwerp en gedetailleerd plan voor de uitvoering van een data initiatief.
 • Identificeren van gegevensbronnen
 • Het definiëren van de data structuur
 • Bepalen hoe de gegevens zullen worden getransformeerd en opgeslagen
 • Uitwerken hoe data binnen jou bedrijf gebruikt wordt
2. Bouw
De in de ontwerpfase geplande onderdelen van het dataproject bouwen:
 • Gebruik maken van herbruikbare componenten van RevoData
 • Ontwikkelen van Data Pipelines en AI-modellen voor jouw toepassing
 • Het meten & verbeteren van de data kwaliteit
Service: POC-in-a-Box
3. Test
Ervoor zorgen dat het data-platform correct werkt en voldoet aan de eisen die in de ontwerpfase zijn vastgesteld.
 • Controleren of de gegevens correct worden getransformeerd en geladen
 • Het testen van de toepassingen en tools die zijn ontwikkeld
 • Eventuele problemen identificeren en oplossen voordat het project wordt uitgerold
4. Deploy
Ervoor te zorgen dat het data-platform klaar is voor gebruik en toegankelijk is voor jouw mensen.
 • Het in productie nemen van het data-platform en beschikbaar stellen aan jouw medewerkers
 • Het leveren van gebruikersdocumentatie
 • Het trainen van jouw mensen
 • Het begeleiden van de verandering naar een data-gedreven organisatie
Service: Managed Data Platform
5. Review
Beoordelen of het data-platform aan de gestelde doelen voldoet
 • Het verzamelen van feedback van gebruikers om eventuele problemen of gebieden voor verbetering vast te stellen
 • Eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het data-platform aan te brengen
 • Vastleggen van de vervolgstappen om waarde te maximaliseren