Onze werkwijze

RevoData is er om je Data & AI journey te versterken, van het opzetten van je datastrategie en het creëren van je dataplatform tot het opleiden van je team.

Eén team

RevoData en jouw team vormen één team. We implementeren de best passende Data & AI-oplossing, met als doel jullie te trainen en in staat te stellen om vervolgens zelfstandig verder te ontwikkelen. We blijven uiteraard op de achtergrond beschikbaar maar je wordt niet afhankelijk van ons.

Idee
Samen filosoferen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.
 • Het opstellen van hypotheses en wat je verwacht aan te treffen in de data.
 • Bestaat deze data al of moet het gemaakt worden?
 • Het definiëren van acties die genomen worden op basis van de verkregen inzichten.
 • Het vaststellen van de waarde; ook wel de business case.
Value Assessment Proof of Concept (PoC)
In Productie
De onderliggende infrastructuur en operationele controles hoeven niet te worden gebouwd en onderhouden – dit doen wij voor jou:
 • Minder operationele overhead
 • Betere schaalbaarheid
 • Kostenbesparingen
 • Grotere flexibiliteit
 • Betere beveiliging
Managed Data Platform Well-architected review Maturity assessment
1. Ontwerp
Het opstellen van een ontwerp en gedetailleerd plan voor de uitvoering van een data initiatief.
 • Identificeren van gegevensbronnen
 • Het definiëren van de data structuur
 • Bepalen hoe de gegevens zullen worden getransformeerd en opgeslagen
 • Uitwerken hoe data binnen jou bedrijf gebruikt wordt
2. Bouw
De in de ontwerpfase geplande onderdelen van het dataproject bouwen:
 • Gebruik maken van herbruikbare componenten van RevoData
 • Ontwikkelen van Data Pipelines en AI-modellen voor jouw toepassing
 • Het meten & verbeteren van de data kwaliteit
Proof of Concept (Poc) Databricks Consultancy
3. Test
Ervoor zorgen dat het data-platform correct werkt en voldoet aan de eisen die in de ontwerpfase zijn vastgesteld.
 • Controleren of de gegevens correct worden getransformeerd en geladen
 • Het testen van de toepassingen en tools die zijn ontwikkeld
 • Eventuele problemen identificeren en oplossen voordat het project wordt uitgerold
Proof of Concept (Poc) Databricks Consultancy
4. Deploy
Ervoor te zorgen dat het data-platform klaar is voor gebruik en toegankelijk is voor jouw mensen.
 • Het in productie nemen van het data-platform en beschikbaar stellen aan jouw medewerkers
 • Het leveren van gebruikersdocumentatie
 • Het trainen van jouw mensen
 • Het begeleiden van de verandering naar een data-gedreven organisatie
Databricks Consultancy Managed Databricks
5. Review
Beoordelen of het data-platform aan de gestelde doelen voldoet
 • Het verzamelen van feedback van gebruikers om eventuele problemen of gebieden voor verbetering vast te stellen
 • Eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het data-platform aan te brengen
 • Vastleggen van de vervolgstappen om waarde te maximaliseren
Well-architected review Maturity assessment